Årsmøte 2013

ÅRSMØTE 2013Velykket årsmøte med god deltaking og fornøyde sponsorer.


Årsmøtet 2013 går inn i historien som et av de best besøkte med over 80 påmeldte. Pef feirer 10 år i år og markerte jubileet med festaften på Ekebergrestauranten.

Her fikk vi nydelig traktering og underholdning av Lars Lillo Stenberg. 82 feststemte gjester fikk stemningen opp da kjente klassikere ljomet fra høytalerne.

Fredag ettermiddag hadde vi professor i hyperkonderi Ingvard Wilhelmsen i 3 sesjoner, hans lune humor fikk latteren fram og forelesningene minner om stand up.

Lørdagen åpnet med Beate Sørum om markedsføring i sosiale medier, aktuelt tema som fikk oss til å tenke på at det er på høy tid å få praksisen inn på Facebook.

Svend Holum fortsatte om assistenttannlegen, ansatt eller næringsdrivende. Trenden i dag er at flere og flere velger å ansette assistenttannlegene med en fastlønn og bonus. Det var en tankevekker når han senere presenterte Tannlegestatistikken, den viser at gjennomsnittlig provisjon for assistenttannleger ikke bør være høyere enn 36%.

Tannlegestatistikken er ment å være en årlig fremleggelse av gjennomsnittstall hentet ut av nærmere 100 tannlegeregnskap. Denne er et samarbeidsprosjekt mellom Saga Konsult, LIC Scadenta og Pef.

Etter lunch fikk vi paneldebatten om ”trenger vi alle spesialitetene i Odontologien” ledet av Svend Holum. Her satt Gunnar Amundsen, Pål Barkvoll, Harald Gjengedal og Hans Preus. Vi fikk en interessant samtale uten at temperaturen hevet seg.

Panelet var enige i at den nye spesialiteten ”spesialist i allmennpraksis” er unødvendig og det vil neppe være aktuelt i innføre denne på UiO.

Før generalforsamlingen fikk vi presentert 2 nye produkter for Opus brukere, det var et integrert regnskapsprogram, presentert av Asle Nesset og en telefonløsning integrert i Opus hvor pasientens journal hentes fram på skjermen når vedkommende ringer sentralbordet, presentert av Svein Morten Tveit fra Mitech.

Generalforsamlingen gikk enstemmig inn for styrets forslag om å si ja til en fusjon med foreningen SPA, Seksjon for praksisadministrasjon.

Det ble valgt nytt styret som ser slik ut:

Magne Skomedal - leder

Jon Reidar Eikås - nestleder

Morten Danmo - kasserer

Birte Jordal

Anne Holtan Saga

Kari Odland

Carl Henrik Gullaksen

Tor TegnanderRevisor Odd Nesse
<< Forrige         38 av 48        Neste >>

Sponsorer