Colosseumstreiken er over

COLOSSEUMSTREIKEN ER OVER

Streiken ved Colosseumklinikken i Trondheim er avsluttet og partene har kommet frem til en løsning de begge kan leve med.
Tannlegeforeningen (NTF), sammen med Virke, skal lage den bransjestandarden Colosseumklinikken har etterspurt og tannhelsesekretærene i Trondheim får avtale med AFP-ordning fra 1. mai i 2013.


Pressemelding :
Tannlegeforeningen og Parat har gjort avtale om videre behandling av forhold knyttet til mønsteravtalen om lønns- og arbeidsbetingelser for tannhelsesekretærer. Og et partssammensatt utvalg hvor begge parter er med.

Tannlegeforeningen har bidratt til løsning av Trondheims-konflikten ved at de i tiden fremover vil informere sine medlemmer om den gjeldende mønsteravtalen og arbeide for at flest mulig medlemmer skal tiltre den som tariffavtale.

Tannlegeforeningen vil aktivt informere medlemmene om hva ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) innebærer og tilby opplæring knyttet til tariffavtalesystemet og Mønsteravtalen.

Tannlegeforeningen er ingen arbeidsgiverorganisasjon og kan ikke binde privatpraktiserende medlemmer til å inngå tariffavtale med sine ansatte. Partene anbefaler likevel at dersom tariffavtale skal opprettes, bør mønsteravtalen brukes. Avtalen inkluderer bestemmelser om ferie, AFP og sluttvederlag.
<< Forrige         40 av 48        Neste >>

Sponsorer