Markedsføring på sosiale medier

MARKEDSFØRING PÅ SOSIALE MEDIERSkal vi markedsføre oss på facebook og twitter?

Jeg får nå stadig nye besøk på kontoret av ungdommer, noen også i dress og slips, som forteller meg at om jeg ikke profilerer meg på Facebook eller Twitter, går det nedenom og hjem med praksisen vår.

Må jeg bruke tid og krefter på dette?

Mange nordmenn bruker utvilsomt mye tid på såkalte sosiale medier. En undersøkelse TNS Gallup har publisert viser at 48% av befolkningen bruker sosiale medier hver dag. Disse bruker i snitt 3,7 timer hver dag. Man har derfor her en stor flate, eller vegg, hvor man kan møte potensielle pasienter.

Hvordan møter så brukerne markedsføring på disse sidene? De fleste mener slik ren reklame eksponering er svært påtrengende, og benyttes av kunden stort sett ved ren netthandel.

Men der er annen viktig kanal her. Alle sosiale medier er i all hovedsak kommunikasjonsdrevet. Skal du inn i systemet må du ta hensyn til dette. Før du oppretter en link til f.eks Facebook ,må du gjøre følgende vurderinger:

- Kan pasientgruppen nåes via Facebook?

-Du må ha noe å meddele som oppleves som verdifullt for pasienten.

-Du må være tilgjengelig, for hele ideen handler om dialog og kundeservice.

- Du må vise at du bryr seg om dem som følger praksisen din.

Det er sannsynlig at sosiale medier vil gi større potensiale for bygging og vedlikehold av relasjoner med eksisterende pasienter, enn som verving av nye.

Dog deler mange opplevelsene sine med sine venner, og slik vil en publisering i mediet kunne nå mange. Og her kommer vi til et nytt poeng. Det viser seg at man ved publiseringer gjennom sosiale medier i stor grad bygger opp sin faglige tyngde, spesielt i yngre miljøer.
Selvskryt på Facebook sider blir sett på som mer pålitelig enn selvskryt gjennom ren reklame. Sosiale medier blir i stor grad oppfattet som en relevant kilde i søkeprosessen ved informasjonsinnhenting på nett.

Alle som driver med markedsføring gjennom sosiale medier viser til viktigheten av en god hjemmeside for praksisen. Denne er den beste kanalen for å skape en egen identitet, såkalt merkevarebygging, for praksisen i disse mediene.

Hovedpoenget her må være at det grunnleggende konseptet med sosiale medier er pleie av nettverket. Dette må stå i fokus.

Odd T. Nesse

Kasserer PeF
<< Forrige         47 av 48        Neste >>

Sponsorer