Nyhetsbrev April 2021

Kjære TiPS medlemmer

 Vi har nå lagt bak oss et ekstremt år.
Det er ikke lett å leve med så mye usikkerhet over lengre tid. Det er heller ikke lett å opprettholde foreningsaktivitet når ingen kan møtes fysisk. Styret i TiPS har kun hatt digitale styremøter siden mars i fjor. Vi har nå utsatt vårt planlagte årsmøte-2020 for 3. gang. Ny dato er 24-25 september 2021.

 Hadde vi visst hva som kom, så hadde det vært lett å bare utsette møtet ett år, men vi trodde først pandemien måtte være over til mars- 21, så tenkte vi juni-21-da må det jo være over. Men nei, så nå prøver vi igjen. Ny dato satt til 24-25 september. Vi håper å få ferdig programmet innen utgangen av mai.

Det er vel ganske betegnende for hvordan dette året har vært for oss alle-uforutsigbart både privat og profesjonelt.

 Helsemyndighetenes håndtering av pandemien har mer enn noensinne synliggjort at privat tannhelsetjeneste er et stebarn i norsk helsepolitikk. Vi regnes med når det lønner seg for  myndighetene-som når det er privat sektor som blir pålagt å opprettholde beredskapen under lock-down. Men når vaksinene skal fordeles, så blir privat tannhelsesektor nedprioritert.

DOT sine klinikker var de første som ble stengt ned da pandemien begynte, og de var helt stengt gjennom første lock-down periode. Fylkene hadde ansvar for et akutt tilbud for bekreftet smittede. Ikke alle fylker klarte å stable dette på beina selv, men måtte kjøpe denne tjenesten av private. Private tannleger ble pålagt å ha et akutt tilbud til øvrig befolkning , dvs opprettholde beredskap for en samfunnskritisk tjeneste.

Alle vet at beredskap er en kostnad- det er dyrere å holde åpent for en meget begrenset aktivitet enn å holde helt stengt. Dette ble ikke tatt hensyn til når kompensasjon fra staten skulle fordeles. Da ble tannhelsetjenesten satt i samme kategori som for eksempel frisører, som hadde hatt helt nedstengt og fikk kompensasjon for en viss prosent av sin tapte omsetning.

Det er nedslående at NTF ikke klarte å budbringe dette til myndighetene. Om det er NTF som atter en gang ikke maktet å målbære privat sektors interesser, eller om det skyldes en fundamental mangel på forståelse hos byråkrater og politikere for hvordan tannhelsen er organisert, er ikke godt å si.

Når det gjelder pandemien ser det ut til å være lys i tunnelen- vaksinene kommer, om enn ikke så fort som vi ønsker. De fleste kommuner har endelig kommet på banen og tilbyr nå vaksiner til essensielt helsepersonell også i privat tannhelssektor.

Helseministeren har uttalt at han tror det norske  folk er ferdigvaksinert innen juni.

Det er gode nyheter! Vi krysser fingrene for at vi kan få en sommer uten restriksjoner og munnbind!

 Vi regner med at alle har et oppdemmet behov for faglig påfyll og sosial samling etter dette unntaksåret, og er klar til å melde dere på årsmøtet vårt i september!

Vi kan friste med ny lokasjon for møtet, Clarion Hotell Oslo, og spennende foredragsholdere. Følg med når programmet blir lagt ut i mai!

 Kari Odland

Leder i TiPS


<< Forrige         6 av 48        Neste >>

Sponsorer