PEF møter Bent Høie

PEF MØTER BENT HØIETorsdag 8. august hadde vi møte med Bent Høie i Stavanger. Fra Pef møtte Morten, Odd og Magne.


Etter initiativ fra Pef har vi etter mye mailaktivitet klart å få til dette møtet.

Hensikten er å få en fot innenfor miljøet som utformer norsk helsepolitikk generelt og tannhelsepolitikk spesielt.

Bent Høie er nestleder i Høyre, formann i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget og Høyres helsepolitiske talsmann. Av mange nevnt som kandidat til Helseministerjobben dersom det blir regjeringsskifte etter storingsvalget om en måned.

Vi begynte med en presentasjon av Pef og hva vi representerer. Videre redegjorde vi for tannhelsesituasjonen i Norge generelt og om svake grupper spesielt. Her nevnte vi pasienter som sliter med rus/psykiari, unge uføre og unge med svak økonomi som studenter, arbeidsledige etc.

Videre trakk vi frem eldre tannløse pasienter som kan kategoriseres som oralt handikappede. Dette er grupper vi mener faller utenfor støtteapparatet og som en bør vurdere å innlemme på en bedre måte i Helfo-systemet.

Vi er kritiske til nyordningen +75 som koster 80 mill i året og gir en gratis tannhelsekontroll til personer over 75 år. Her gir man litt til mange, hvor mottakeren er en uensartet gruppe, mange eldre har god økonomi i dag og trenger ikke dette tiltaket.

Bent mente dette er gode utspill og han synes vi bør lage et dokument som omhandler tannhelsepolitikk som kan brukes i den neste helse- og omsorgskomiteen. Denne utfordringen skal vi ta, og Pef vil nedsette ut politisk utvalg som skal jobbe videre med denne saken.

Videre snakket vi om organiseringen av tannhelsetjenesten i Norge, om konkurranse fra DOT i utkantstrøk hvor dette foregår på ulike vilkår, noe som har medført at DOT er klaget inn for ESA domstolen.

Vi var innom temaet rekruttering til yrket, som nå er mye bedre, men at mange eldre tannleger sliter med å få solgt praksisen sin for en akseptabel pris.

Unge tannleger i dag ønsker å jobbe i gruppepraksiser og er ikke like villige til å ta opp lån for å kjøpe egen arbeidsplass som tidligere.

Oppsummert synes vi at vi hadde et positivt møte med en engasjert og lyttende stortingsrepresentant som vi helt sikkert kommer til å høre mer fra etterhvert.
<< Forrige         39 av 48        Neste >>

Sponsorer