Resolusjon fra PraksiseierforeningenSPAs årsmøte 2018

Resolusjon fra PraksiseierforeningenSPAs årsmøte 2018

PefSPA ser følgende hovedutfordringer:


 • Synkende etterspørsel etter tannhelsetjenester

 • Det utdannes for mange tannleger

 • Finansiering og organisering av de offentlige oppgavene er i stadig endring og det gir uforutsigbare  rammebetingelser for private tannleger

 • Sentrale kompetansesentre tar penger og oppgaver fra utdanningsinstitusjonene (UiB,UiO og UiT)

 • Manglende eller dårlig tilbud til grupper som skal være prioritert etter loven (gruppe C)

 • Kjedene blir store og får markedsmakt • PefSPA mener vi bør ha følgende målsettinger:

   
  • Styrking av tilbudet til svake grupper

  • Bedre utnyttelse av de samlede tannlegeressursene for å løse de offentlige oppgavene på en effektiv måte

  • God geografisk spredning av tannleger og særlig spesialister

  • Fritt behandlervalg


  PefSPA ser disse mulige løsningene:


  • Fri prisfastsetting som hovedregel der tredjepart ikke betaler

  • Pengene følger pasienten

  • Tydeligere og bedre presisert regelverk fra Helfo

  • Bidra til at informasjon om tannlegeoverskudd blir gjort kjent

  • Kutte statsstøtten til kompetansesentrene i de store byene ettersom de ikke bidrar til bedre geografisk fordeling av tannlegespesialister

  • Beholde spesialistutdanningen på Fakultetene

  • Kvalitetetssikring av det offentlige tannhelsetilbudet til prioriterte grupper

  (Last ned som PDF her.)
  << Forrige         16 av 48        Neste >>

  Sponsorer