Til Pasientens beste

Til pasientens beste

Mitt innlegg i BT 24. juli har tydeligvis truffet en nerve hos både stortingsrepresentant Kjersti Toppe og fylkestannlege Arne Åsan. Vi tannleger gjør av og til det!

Fylkestannlegen i Hordaland sier i innlegget sitt at gruppeprioriteringen opphørte for mange år siden. Det er imidlertid fremdeles slik det er formulert i tannhelseloven.

Mulig at Hordaland har endret praksis, men selv om fylkestannlegen hevder de har fokus på å gi et tilbud til eldre og syke i institusjon, må selv han innrømme at her er store, uløste tannhelseoppgaver. Dette kan enhver som har pårørende på sykehjem eller i institusjon se. Så lenge det finnes uløste offentlige tannhelseoppgaver, er det galt å bruke knappe offentlige ressurser på uprioriterte pasienter.

Vi har sett en stor bedring i barn og unges tannhelse, og dette frigir ressurser i både privat og offentlig sektor. Det er selvsagt ikke av hensyn til tannlegene at pengene bør følge pasienten, men fordi det vil gi pasientene både et bedre tilbud og større valgfrihet og en bedre utnyttelse av ressursene.

Det vil også kunne bidra til en desentralisering av tjenestene, i motsetning til hva Kjersti Toppe (Sp) hevder. Fylkestannlegen i Hordaland har nemlig foreslått å nedlegge alle offentlige tannklinikker i Nordhordland for å sentralisere tjenestene til Knarvik. Hvis pengene følger pasientene, vil kommunene få muligheten til å inngå lokale avtaler med tannleger.

Kari Odland

<< Forrige         21 av 48        Neste >>

Sponsorer