Dokument 8 saker

Nyhetsbrev

 Vi har nettopp vært gjennom et unntaksår som ingen av oss kunne forestille seg på forhånd. TiPS har utsatt årsmøte sitt for 3. gang, og ny dato er nå 24-25 september. Vi kommer til å sette alt inn på å få gjennomført møtet vårt på denne datoen, så vi får bare håpe at vaksinen blir distribuert fort nok til at de verste restriksjonene er lettet på til den tid.

Program vil bli ferdigstilt i løpet av mai, og da vil det raskt åpnes for påmelding!

 Fagpolitisk har det ikke vært lett å drive med noe annet enn smittevern det siste året. TiPS var med å påvirke utformingen av de endelige smittevernrådene som ble laget av HD i fjor vår.

Ingen fysiske møter er avholdt verken i TiPS regi eller i regi av de politiske partiene det siste året. Man kan si hva man vil om Teams og lignende- det blir ikke det samme som at man faktisk møtes, så det er vel ikke bare tannhelsepoltikk som har hatt et hvileskjær i året som har gått.

 Mens NTFs president har vært med i oppvarmingsdebatt i regi av Årstad arbeidersamfunn og Bergenhus Arbeiderpartilag om universell tannhelse i  offentlig regi, så har FrP nylig lagt frem 2 Dokument-8 forslag om tannhelse.

 Et dokument 8 forslag er et representantforslag. Representanter fra forskjellige partier kan gå sammen om et forslag, men en enkelt representant kan også fremme en sak alene.

 Representantforslagene blir behandlet på samme måte som saker fra regjeringen.

 Det er altså lagt frem 2 dokument-8 forslag fra stortingsrepresentanter i FrP. Forslagene er ofte delt opp i to deler- først en beskrivelse av bakgrunnen for forslaget- deretter selve forslaget.

 Begge forslagene er godt begrunnet i dokumentene.

 Forslag 1:

«Stortinget ber regjeringen flytte eierskapet til de regionale kompetansesentrene fra fylkeskommunen til universitetene.»

 Fremmet av representantene Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud.

 Forslag 2:

 1. Stortinget ber regjeringen sikre at det gjennom folketrygden ytes stønad til pasienter med forhøyet behandlingsbehov som følge av tidligere livstraumer som tortur eller overgrep og til pasienter med odontofobi.
 2. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om fritt behandlingsvalg for mennesker som får tannlege dekket av det offentlige.
 3. Stortinget ber regjeringen sikre at personer med livstraumer som tortur eller overgrep og pasienter med odontofobi skal utredes, diagnostiseres og settes i sammenheng med tannbehandlingsbehov av lege eller pskykologspesialist.
 4. Stortinget ber regjeringen sikre at pasienter med tannbehandlingsvegring får tilbud om behandling for dette før tannbehandling iverksettes, med unntak av akuttbehandling.
 5. Stortinget ber regjeringen sikre at behandling for tannbehandlingsvegring utføres av kvalifisert helsepersonell.

 

Fremmet av representantene Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud, Kari Kjønaas Kjos og Morten Stordalen.

 

Dette er saker som TiPS har jobbet for i en årrekke.

TiPS sin nestleder, Fredrik Skodje, har vært i tett kontakt med FrPs ledelse og kommet med innspill før disse forslagene ble utarbeidet.

TiPS støtter forslagene og krysser fingrene for at det kan bli politisk flertall for dette. Det vil være av stor betydning for prioriteringen av ressursene i tannhelsesektoren fremover og selvfølgelig for pasientene.

 

Hilsen Kari Odland
Leder i TiPS

 


 

 

 

 

 

Nyhetsbrev

 

 

Vi har nettopp vært gjennom et unntaksår som ingen av oss kunne forestille seg på forhånd. TiPS har utsatt årsmøte sitt for 3. gang, og ny dato er nå 24-25 september. Vi kommer til å sette alt inn på å få gjennomført møtet vårt på denne datoen, så vi får bare håpe at vaksinen blir distribuert fort nok til at de verste restriksjonene er lettet på til den tid.

Program vil bli ferdigstilt i løpet av mai, og da vil det raskt åpnes for påmelding!

 

Fagpolitisk har det ikke vært lett å drive med noe annet enn smittevern det siste året. TiPS var med å påvirke utformingen av de endelige smittevernrådene som ble laget av HD i fjor vår.

Ingen fysiske møter er avholdt verken i TiPS regi eller i regi av de politiske partiene det siste året. Man kan si hva man vil om Teams og lignende- det blir ikke det samme som at man faktisk møtes, så det er vel ikke bare tannhelsepoltikk som har hatt et hvileskjær i året som har gått.

 

Mens NTFs president har vært med i oppvarmingsdebatt i regi av Årstad arbeidersamfunn og Bergenhus Arbeiderpartilag om universell tannhelse i  offentlig regi, så har FrP nylig lagt frem 2 Dokument-8 forslag om tannhelse.

 

Et dokument 8 forslag er et representantforslag. Representanter fra forskjellige partier kan gå sammen om et forslag, men en enkelt representant kan også fremme en sak alene.

 

Representantforslagene blir behandlet på samme måte som saker fra regjeringen.

 

Det er altså lagt frem 2 dokument-8 forslag fra stortingsrepresentanter i FrP. Forslagene er ofte delt opp i to deler- først en beskrivelse av bakgrunnen for forslaget- deretter selve forslaget.

 

Begge forslagene er godt begrunnet i dokumentene.

 

Forslag 1:

«Stortinget ber regjeringen flytte eierskapet til de regionale kompetansesentrene fra fylkeskommunen til universitetene.»

 

Fremmet av representantene Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud.

 

Forslag 2:

 1. Stortinget ber regjeringen sikre at det gjennom folketrygden ytes stønad til pasienter med forhøyet behandlingsbehov som følge av tidligere livstraumer som tortur eller overgrep og til pasienter med odontofobi.
 2. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om fritt behandlingsvalg for mennesker som får tannlege dekket av det offentlige.
 3. Stortinget ber regjeringen sikre at personer med livstraumer som tortur eller overgrep og pasienter med odontofobi skal utredes, diagnostiseres og settes i sammenheng med tannbehandlingsbehov av lege eller pskykologspesialist.
 4. Stortinget ber regjeringen sikre at pasienter med tannbehandlingsvegring får tilbud om behandling for dette før tannbehandling iverksettes, med unntak av akuttbehandling.
 5. Stortinget ber regjeringen sikre at behandling for tannbehandlingsvegring utføres av kvalifisert helsepersonell.

 

Fremmet av representantene Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud, Kari Kjønaas Kjos og Morten Stordalen.

 

Dette er saker som TiPS har jobbet for i en årrekke.

TiPS sin nestleder, Fredrik Skodje, har vært i tett kontakt med FrPs ledelse og kommet med innspill før disse forslagene ble utarbeidet.

TiPS støtter forslagene og krysser fingrene for at det kan bli politisk flertall for dette. Det vil være av stor betydning for prioriteringen av ressursene i tannhelsesektoren fremover og selvfølgelig for pasientene.

 

 

Hilsen Kari Odland

Leder i TiPS

 


 

 

 

 

 

Nyhetsbrev

 

 

Vi har nettopp vært gjennom et unntaksår som ingen av oss kunne forestille seg på forhånd. TiPS har utsatt årsmøte sitt for 3. gang, og ny dato er nå 24-25 september. Vi kommer til å sette alt inn på å få gjennomført møtet vårt på denne datoen, så vi får bare håpe at vaksinen blir distribuert fort nok til at de verste restriksjonene er lettet på til den tid.

Program vil bli ferdigstilt i løpet av mai, og da vil det raskt åpnes for påmelding!

 

Fagpolitisk har det ikke vært lett å drive med noe annet enn smittevern det siste året. TiPS var med å påvirke utformingen av de endelige smittevernrådene som ble laget av HD i fjor vår.

Ingen fysiske møter er avholdt verken i TiPS regi eller i regi av de politiske partiene det siste året. Man kan si hva man vil om Teams og lignende- det blir ikke det samme som at man faktisk møtes, så det er vel ikke bare tannhelsepoltikk som har hatt et hvileskjær i året som har gått.

 

Mens NTFs president har vært med i oppvarmingsdebatt i regi av Årstad arbeidersamfunn og Bergenhus Arbeiderpartilag om universell tannhelse i  offentlig regi, så har FrP nylig lagt frem 2 Dokument-8 forslag om tannhelse.

 

Et dokument 8 forslag er et representantforslag. Representanter fra forskjellige partier kan gå sammen om et forslag, men en enkelt representant kan også fremme en sak alene.

 

Representantforslagene blir behandlet på samme måte som saker fra regjeringen.

 

Det er altså lagt frem 2 dokument-8 forslag fra stortingsrepresentanter i FrP. Forslagene er ofte delt opp i to deler- først en beskrivelse av bakgrunnen for forslaget- deretter selve forslaget.

 

Begge forslagene er godt begrunnet i dokumentene.

 

Forslag 1:

«Stortinget ber regjeringen flytte eierskapet til de regionale kompetansesentrene fra fylkeskommunen til universitetene.»

 

Fremmet av representantene Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud.

 

Forslag 2:

 1. Stortinget ber regjeringen sikre at det gjennom folketrygden ytes stønad til pasienter med forhøyet behandlingsbehov som følge av tidligere livstraumer som tortur eller overgrep og til pasienter med odontofobi.
 2. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om fritt behandlingsvalg for mennesker som får tannlege dekket av det offentlige.
 3. Stortinget ber regjeringen sikre at personer med livstraumer som tortur eller overgrep og pasienter med odontofobi skal utredes, diagnostiseres og settes i sammenheng med tannbehandlingsbehov av lege eller pskykologspesialist.
 4. Stortinget ber regjeringen sikre at pasienter med tannbehandlingsvegring får tilbud om behandling for dette før tannbehandling iverksettes, med unntak av akuttbehandling.
 5. Stortinget ber regjeringen sikre at behandling for tannbehandlingsvegring utføres av kvalifisert helsepersonell.

 

Fremmet av representantene Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud, Kari Kjønaas Kjos og Morten Stordalen.

 

Dette er saker som TiPS har jobbet for i en årrekke.

TiPS sin nestleder, Fredrik Skodje, har vært i tett kontakt med FrPs ledelse og kommet med innspill før disse forslagene ble utarbeidet.

TiPS støtter forslagene og krysser fingrene for at det kan bli politisk flertall for dette. Det vil være av stor betydning for prioriteringen av ressursene i tannhelsesektoren fremover og selvfølgelig for pasientene.

 

 

Hilsen Kari Odland

Leder i TiPS

 


<< Forrige         4 av 47        Neste >>

Sponsorer

Skriv ut