SMB Norge
Alle TiPS-medlemmer blir også medlem av SMB Norge

SMB Norge har ca. 5 500 medlemmer over hele landet. Våre medlemsbedrifter spenner over de fleste bransjer, hvor helsesektoren utgjør en av de største.
Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og ca. halvparten har inntil fem ansatte. Bedriftene sysselsetter i overkant av 25 000 arbeidsplasser. Vi får stadig nye medlemmer og det styrker vår gjennomslagskraft overfor politikerne.

SMB Norge arbeider aktivt for gjennomslag ovenfor politikere for å oppnå bedre rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter.

Gjennom medlemskapet i SMB Norge får du tilgang til en rekke fordeler, slik som gratis
juridisk rådgivning per epost og telefon, skreddersydde forsikringsløsninger, nyttige verktøy, relevante kurs og attraktive møteplasser.
Se våre medlemsfordeler for mer informasjon om alle fordelene du kan oppnå.

SMB Norges medlemsfordeler

SMB Norge tilbyr mange fordeler til sine medlemmer i tillegg til mange gode fordelsavtaler via våre partnere. Vi har ca 70 avtaler som gir medlemmene rabatter og andre fordeler.

Gunstig forsikring
Tilbud, rådgivning og plassering av forsikringene via SMB Norges forsikringsmegler.

Advokathjelp
Gratis juridisk rådgivning og advokat bistand fra SMB Norges advokat. Gratis bistand på mail og telefon for medlemmer. Det gis inntil 3 timer pr sak som ett medlem ønsker å få juridisk rådgivning på.

Fordelsavtaler
Via våre samarbeidspartnere tilbyr vi tilgang til mange ekstra fordeler for medlemmer.
Les mer om alle fordeler du som TiPS-medlem vil få tilgang til fra SMB Norge:
https://dinbedrift.no/medlemsfordeler/

Sponsorer

Skriv ut