Nyhetsbrev mars 2016
Nyhetsbrev fra styret i PeFSPA

Kjære medlemmer,

Vi har nå avholdt vårt 2.styremøte denne perioden, og årsmøtet som vi skal ha i september begynner å ta form. Mye arbeid gjenstår selvfølgelig med trykking av program og nye avtaler med sponsorer.
Dette møtet ble avholdt i Berlin- ikke bare pasientene reiser ut for å få det billigere- også styret i PeFSPA.
Vi fikk dessuten til et møte med styret i Berlin tannlegeforening-”Zahnärtzekammer Berlin”. De avholdt en stor konferanse i Berlin akkurat den helgen vi var der. De hadde 1300 deltagere på konferansen sin som gikk over 2 dager-omtrent som et norsk landsmøte! Vi ble tatt veldig godt imot og fikk snakke med hele styret. Vi fikk innføring i det tyske systemet og høre om deres utfordringer. Det er 5600 medlemmer i Berlin tannlegeforening og 3,5 million innbyggere i Berlin. Enkel hoderegning forteller oss da at det er 625 innbyggere pr.tannlege. De bekreftet også at de hadde altfor mange tannleger og at det var kamp om pasientene. Tannturismen er dessuten ganske omfattende til både Polen og Ungarn. Vanlig størrelse på private tannklinikker er 2-3 tannleger hvor det er en eier og de andre er assistenttannleger. Nyutdannede tannleger må jobbe under en annen tannlege i 2 år for å få autorisasjon i ”Kranken kasse” som er trygdekassen deres. Vanlig begynnerlønn for assistenttannlegene er 2000 euro i mnd. Etter to år, når de kan jobbe selvstendig, så får de prosenter av omsetningen sin i tillegg til lønn. Mange slutter imidlertid etter 2 år, fordi de ikke får pasienter nok. Foreløpig har de ingen kjededannelse.
Tyskland har et komplisert trygdesystem for tannbehandling som gjør at de får lite innvandring av tannleger fra andre EU-land.
MRSA bakterien er selvfølgelig et problem i Tyskland også. Tannlegeforeningen hadde laget en brosjyre til veiledning for både tannleger og pasienter. PeFSPA jobber videre med en brosjyre om tannturisme som bla også omtaler MRSA.
Arbeidsmarkedsundersøkelsen som ble sendt ut til alle tannleger i privat sektor på nyåret, fikk dessverre noe lav svarprosent. Jeg håper alle våre medlemmer forstår hvor viktig det er for oss å få kartlagt fakta om privat tannlegevirksomhet. Da kan fremtidens tannhelsepolitikk planlegges på et riktig grunnlag.
Lars Sponheim hadde et meget godt innlegg på årets Vestlandsmøte om kommunereformen. Han redegjorde for omfanget av kommunereformen og begrunnelsen for den. Det er en tverrpolitisk enighet om nødvendigheten av å forenkle forvaltningen. I denne forbindelse blir spørsmålet om tannhelsetjenestens forankring veldig lite, og mye kan forandre seg underveis. Jobb usikkerhet for offentlig ansatte tannleger vekker heller ikke særlig medlidenhet hos politikerne med tanke på det store antallet offentlige stillinger som er i spill i denne reformen. Det punkterte egentlig hele presidentens tale som handlet om hvor dramatisk denne situasjonen er for vår sektor, og hvor mye ressurser NTF skal bruke på denne saken.
Vi har i alle fall god tid på oss til å utrede -mye skal være på plass før DOT sin skjebne skal avgjøres.
Tilslutt vil jeg minne alle klinikkeiere som er medlem hos oss om at eventuelle leietannleger tilknyttet en medlemspraksis er assosierte medlemmer i PeFSPA og kan melde seg på årsmøtet vårt til medlemspris. Spre det gode budskap!

På vegne av styret i PeFSPA

Kari Odland
<< Forrige         2 av 2        

Sponsorer

Skriv ut