Årsmøte 2012

ÅRSMØTE 2012Et av tidenes beste årsmøter i PeF ble gjennomført 14. og 15. september

2012 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo.


Fredag 14. september


1. Odd Nesse ønsket 61 deltakere velkommen til møtet.

2. Jacobsen Dental v/Ola Vikingsson demonstrerte ”verdensnyheten”

CEREC Omnicam. Dette betyr at CEREC-systemet nå kan ta optiske avtrykk uten bruk av kontrastpulver. Det er også vilkårlig hvordan kamera plasseres i forhold til tannes akse så fremt alle deler av preparasjonen og nabotennene dekkes .

3. Professor i psykologi Ståle Einarsen foreleste i temaet ”Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet”.

Et sentralt tema ble godt belyst av en underholdende foredragsholder.

Det ble poengtert at i situasjoner hvor ansatte klager på kolleger, må saksbehandlingen være formell. Der er klart skille mellom ”påregnelig psykologisk belastning” og ”uheldig psykologisk belastning” i en arbeidssituasjon.

Videre ble den ansattes plikt til å innordne seg poengtert ved det bergenske uttrykk ”å belite seg” – dvs ”følge spilleregler,akseptere dem, legge problemet bak seg og gå videre uten betingelser”.
Medarbeidersamtaler er ikke arena for klage på kolleger – gjelder kun den ansattes konkrete jobbsituasjon og karriereutvikling.

Til slutt ble vi påminnet at arbeidsgiver kan lage egne regler for hvordan man skal ha det på arbeidsplassen. Brudd på slike regler kan gi grunnlag for skriftlig advarsel og oppsigelse.

4. DnB eiendom Luxemburg og Løvås eiendom fra Spania.

Jim Løvås og Mona Eriksen orientert om hhv nedgang i priser på eiendommer i Spania m/ priseksempler på dette og finansiering og råd om hvordan man bør gå frem ved kjøp av eiendom i utlandet.


Lørdag 15.september


1. Åpningstale v/avtroppende formann Edgar Hundsnes
Startet talen med applaus for sponsorene.

Videre berørte temaer var ESA og konkurransesituasjonen mellom DOT og privatpraktiserende tannleger, ønske om å forandre valgsystemet ved valg til Representantskapet – (overgang til digitale valg) og oppfordring  til medlemmer om å engasjere seg i foreningsarbeidet.

2. LIC – presentasjon v/Arild Haugland og Kjellrun Vollan

3. Bjarne Håkon Hanssen : Hva skjer videre med det privat tannhelsemarkedet i Norge?

Bjarne Håkon Hanssen analyserte dagens politiske situasjon og kom med nyttige, oppsummerende konklusjoner.

Soria Moria II – erklæringen om reguleringer og egenandelstak i tannlegetjenester ikke innført. Hanssen hadde ingen tro på at det ville skje endringer på dette feltet i overskuelig fremtid.

En borgerlig Regjering vil være gunstig for tannlegene ved at de vil fjerne konkurransehindringer som for eksempel moms. Videre kan det komme gradvis utvidelse av skjermingsordninger,svake grupper vil kunne få mer,kanskje noe til 19-20-åringer, vil være fokus på eldre.

Hanssen tror finansiering av tannbehandling vil bli omtrent som nå med bare marginale endringer.

4. Coltene v/Thomas Ericsson- firmapresentasjon

5. Saga Consult, Saga BHT, Saga regnskap v/Svend Holum

6. Smile Norge (tannlegekjede under etablering) v/Trond Egil Korsmo

7. Colosseumklinikken (veletablert tannlegekjede) v/Gard Lauvsnes

8. Proteket - v/Anders Myrvold

9. Paneldebatt – støtter NTF subsidiering av DOT

10. Prisportalen – informasjon v/Hilde Uthaug

11. Generalforsamling 2012

Årsmelding, regnskap og budsjett godkjent.


Nyvalgt styre i PeF:

Formann – Magne Skomedal

Nestformann – Jon-Reidar Eikås

Sekretær – Olaug Egeland

Styremedlem – Morten Danmo

Styremedlem – Anne Holtan Saga

Styremedlem – Birte Jordal

Styremedlem – Bård Førre

Som revisor ble valgt: Paul Arne Hordvik

Ref: Jon-Reidar Eikås
<< Forrige         44 av 48        Neste >>

Sponsorer