Direkteoppgjørsavtalen i endring???

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker nå at alle helseaktører som skal jobbe for trygdens regning må ha direkteoppgjørsavtale. Dette betyr at du ikke kan velge å stå uten en slik avtale, dersom dine pasienter skal få den refusjonen de har rett på.

TIPS har fått vurdert direkteoppgjørsavtalen av jurister og konklusjonen fra disse juristene er at avtalen er sterkt vektet stat og særs ugunstig for tannlegen.

Dette i kombinasjon med tvungen direkteoppgjørsavtale er en svært uheldig utvikling.

Se høringsnotatet
www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endring-i-folketrygdloven-kapitler-5-og-22-og-forslag-til-forskrift-om-direkte-oppgjor-m.m/id2680435/?expand=horingssvar&fbclid=IwAR3FCb9fw4xLYhU0Pa6dwCW7iRdb5D02kSxVfOCuY3rbUkuEpCRrTh4A70Y

<< Forrige         9 av 48        Neste >>

Sponsorer