Den offentlige tannhelsetjenesten dømt av ESA

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN DØMT AV ESAPef og Øyvind Simonsen har klaget DOT inn for ESA for brudd på konkurranselovene da de mange steder subsidierer tannbehandling til det voksne betalende klientellet. Nå har ESA gitt oss medhold og Helse- og omsorgsdepartementet har fått en måneds frist til å komme opp med en løsning som ikke kan rammes av konkurranselovgivningen.

Her er svaret fra ESA:

Vi viser til din klage mottatt av EFTAs overvåkningsorgan 14. september 2011 (Event No 608651).
Til orientering har EFTAs overvåkningsorgan i dag fattet en artikkel 18 beslutning der Norge blir bedt om å endre finansieringen av den offentlige tannhelsetjenesten.
For mer informasjon om beslutningen se link til pressemeldingen http://www.eftasurv.int/press--publications/press-releases/state-aid/nr/2200

Beslutningen vil bli publisert i en ikke-konfidensiell versjon på våre hjemmesider i løpet av ca. en måned. Beslutningen vil være tilgjengelig under overskriften ”State aid register, Norway, 2014”.

PEF vil følge denne saken videre og tar i nærmeste fremtid kontakt med Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Magne Skomedal

leder Praksiseierforeningen
<< Forrige         33 av 48        Neste >>

Sponsorer