Kjære medlemmer

Kjære medlemmer!

 

Som dere sikkert vet går vi mot et kommune-og fylkestingsvalg om ca. 1 mnd.

Regjeringens kommunereform og oppgavemelding ble vedtatt i Stortinget tirsdag 9. juni. Det innebærer at ansvaret for tannhelsetjenesten blir overført til kommunene. Et flertall av stortingets medlemmer(H, FrP, V, og KrF) mener at kommunene vil kunne sikre et fortsatt godt tannhelsetilbud, og at velfungerende tannklinikker skal kunne fortsette som før. Men flertallet åpner også for at kommunene skal kunne velge private løsninger for organiseringen av sin tannhelsetjeneste. Opposisjonen (Ap, SV, og Sp) er kritisk til overføring av oppgavene fra fylkeskommunen.

Presidenten i NTF har skrevet et debatt innlegg i Aftenposten hvor hun advarer mot overføring av tannhelsetjenesten til kommunene, begrunnet med at man ikke skal endre på noe som fungerer så bra! Det skjer ikke mye nytenkning der i gården. Det ser dessverre ut som det er lettere å få gjennomslag for nye ideer ved å engasjere seg i lokal politikk enn gjennom NTF.

Dersom denne overføringen blir gjennomført, så blir det en stor mulighet til å forbedre organisering og kvalitet på det offentlige tannhelsetilbudet, og å få til mer samarbeid mellom privat og offentlig sektor. Dersom man kan få gjennomslag for at pengene skal følge pasientene også i tannhelsesektoren, så får pasientene et bedre tilbud og vi får en bedre utnyttelse av ressursene.  

Vi oppfordrer derfor våre medlemmer til å tenke på dette når de skal avgi sin stemme den 14. September og gi sine stemmer til de partiene som har stemt for kommunereformen og oppgave meldingen.

Godt Valg!

 

Hilsen

Kari Odland

Leder i PeFSPA

<< Forrige         26 av 48        Neste >>

Sponsorer