Praksiseierforeningen Spa blir til TiPS

Praksiseierforeningen Spa blir til TiPSPraksiseierforeningen Spa endret 15. Juni 2019 navn og formål.
Nytt navn er Tannleger i privat sektor, forkortet TiPS.

Styret har i lengre tid sett et økende behov for en forening som kan være et talerør for privatpraktiserende tannleger i Norge.

På bakgrunn av dette ble det på ekstraordinær generalforsamling 15. Juni 2019 vedtatt å endre foreningens navn til Tannleger i privat sektor, forkortet TiPS
Foreningen utvides nå fra å være en forening kun for eiere av tannlegepraksiser til å bli en forening for alle tannleger med norsk autorisasjon som arbeider i privat sektor i Norge.

Foreningens formål: TiPS skal jobbe for gode rammebetingelser og gode arbeidsforhold for alle private tannleger, både ansatte og selvstendig næringsdrivende. Vi skal være en arena for fri debatt og meningsutveksling i tannhelse politiske spørsmål og videre fremme privat tannhelsesektors interesser overfor myndigheter og samfunn.

Styret håper det blir stor interesse og oppslutning for foreningen, slik at vi kan utgjøre solid påvirkning for å fremme privat tannhelsesektors interesser i tiden fremover.
<< Forrige         14 av 48        Neste >>

Sponsorer