Sammenslåing av PEF og SPA vedtatt

SAMMENSLÅING AV PEF OG SPA VEDTATTPå ekstraordinær generalforsamling på Radisson Blu Airport Hotell Gardermoen i går den 17. mars ble det enstemmig vedtatt i begge foreningene at de skal slå seg sammen med virkning fra 1. april 2014.

Bakgrunnen for sammenslåingen er et felles ønske om å skape en sterk forening slik at aktiviteten kan økes og medlemmenes interesser ivaretas på best mulig måte. Det er betydelig synergier knyttet til en sammenslåing i form av felles ledelse og økonomistyring som vil komme medlemmene til gode.

Navnet på den nye foreningen blir Praksiseierforeningen SPA, forkortet PEF SPA, begge logoene beholdes i minst 2 år, og blir presentert sammen på brevark, hjemmeside og andre publikasjoner.

Styret i PEF SPA vil fra 1. april bestå av 10 medlemmer, hvorav 2 styremedlemmer kommer fra SPA, diise står ikke på valg før i 2016. Fra neste ordinære generalforsamlig vil styret bli redusert til 8 medlemmer.

Fra SPA kommer Mette Haugstad og Elisabeth Engemoen inn i styret og vi ønsker våre nye representanter hjertelig velkommen.
<< Forrige         34 av 48        Neste >>

Sponsorer