TANKER OM MARKEDSPORTALEN AV ODD T. NESSE

TANKER OM MARKEDSPORTALEN AV ODD T. NESSESå har våre myndigheter igjen funnet ut at tannlegene nok en gang skal være
prøvekluter.
Denne gangen er det opprettelse av det som nå kalles markedsportalen.
Både prisportal og forbrukerportal har vært tidvis brukte benevninger, men nå er det fastslått at markedsportal det blir det!

I 1995 opphørte den fremforhandlede honorartariffen mellom medlemmer av NTF
og den tidens Forbruker og Administrasjons departement. Da NTF endelig tok til fornuft og sendte forhandlingstilbudet fra staten til uravstemning,
falt forslaget med nesten 100% av stemmene.
Da honorartariffen falt, og vi fikk en fri prisfastsettelse, fikk man en relativt stor prisøkning på tannlegetjenester.
Dette for å ta igjen det store etterslepet som hadde opparbeidet seg gjennom år, med uforsvarlige lave honorarer.

Siden den gangen har staten ved ulike departementer utarbeidet og truet med
forskjellige modeller, som de har ment skulle dempe det de mener er en uforholdsmessig stor økning av våre honorarer. Det mest kjente riset bak
speilet er truing med å innføre maksimalpriser, hvis honorarene økte for mye.

Man har hele tiden hatt en bastant mening om at det er for dyrt å gå til tannlegen, men har aldri initiert en undersøkelse for å bringe på det rene om det virkelig er slik. Aldri har man vært interessert i tannlegens kostnader, kun brutto honorarer.

For å såkalt trygge forbrukerne , fikk vi prisopplysningsforskriften, som skulle gjøre pris sammenlikninger lettere for pasientene. Denne var utarbeidet på en lite hensiktmessig måte og fungerte ikke etter hensikten. Selv departementet så svakhetene, og gjorde som man alltid gjør i de sirkler, jo man setter ned et utvalg.

Helsedirektoratets rådgivende arbeidsgruppe leverte sitt arbeid 1. desember 2010, med forslag om etablering og drift av en elektronisk prisportal, nå kalt markedsportalen for tannhelsetjenester. I denne arbeidsgruppen satt Lin Muus Bendiksen fra NTF og Richard Næss, da som fylkestannlege, ingen privatpraktiserende tannleger!

Departementet har gitt forbrukerrådet i oppdrag å etablere portalen, og den skal settes i drift 1.mai 2012. Om tidsfristen holder skal bli spennende å se. Det som derimot er sikkert er at portalen kommer.

Hva vil så dette innebære?
Jo, ny pris opplysningsforskift kommer. Denne skal omhandle alle typer tannbehandling. Man skal ha en prisliste eller et prisoppslag. Der er ingen strukturelle krav til denne (ingen pålagt rekkefølge), men prisene skal være fullstendige. Pliktig prisoverslag skal
utarbeides ved honorarer som overstiger kr 5000,-. Har man hjemmeside, skal prislisten også finnes her. Man har også rapporteringsplikt til markedsportalen.

Så over til portalen, Hva omfatter den?
Den skal eies og driftes av det offentlige. En god byråkrat med god kjennskap til portaler, men med ditto dårligere kjennskap til vår bransje, skal lede den. Man skal enten manuelt men helst automatisk innhente data. Det skal brukes såkalte prosedyretakster, men hva disse skal inneholde er ennå ikke klarlagt.

Hvilke kriterier, i tillegg til pris, som skal være med er heller ikke
vedtatt. Men det sies at kriteriene må være målbare, heller vagt spør du meg! Det sies at man vil få tilbud om lenke til egen nettside, men man er svært opptatt av at dette ikke må bli en slags nye ”gule sider”, hvor all seriøsitet forsvinner i fancy tilbud.

Her er der mange muligheter til å snuble ,og jeg spør meg om det er mulig at dette kan gi et rettferdig bilde av de enkelte behandlingssteder?
NTF sier de prøver å påvirke utformingen av portalen, men har ikke greid slik jeg ser det, å manøvrer seg inn i førersetet, og på denne måten ta styringen. De ser heller ikke det paradoksale i at også den offentlige tannhelsetjenestens prislister skal ligge i portalen. Dette er kun plassert der i den hensikt å virke pris dempende på privat tannlegers honorarer, og har ellers ingen praktisk betydning.

Dog har departementet en aldri så liten redsel for at når alle tannlegene kan sammenlikne prisene med sine kollegaer, vil dette i seg selv virke prisdrivende.
For hvorfor skal jeg ta lavere honorarer enn mine kollegaer, gjør jeg ikke en like fullverdig behandling?
<< Forrige         48 av 48        

Sponsorer